Kundaliniyoga

Fotograf: Lysa Öster

Yoga kan ge mycket på olika plan

Vi lever i en tid av snabba, stora och intensiva förändringar i vår tillvaro. Det blir allt viktigare, för var och en av oss, att finna metoder för fysisk, mental och emotionell flexibilitet. Den uråldriga yogatraditionen är en utmärkt källa till detta för den moderna människan.


Du väljer själv vad du vill få ut av ditt yogautövande. Vill du ha en allsidig fysisk träning för hela kroppen får du det från yogan. Vill du ha en genomgripande och effektiv stresshantering så hittar du det i yogan. Vill du behålla eller återfå din hälsa, då är yoga ett utmärkt verktyg för detta.


Traditionellt var dock yoga en väg till insikt om verklighetens sanna natur. De gamla mästarna insåg att för att vi som människor ska kunna bli fullständigt lyckliga behöver vi få en fördjupad självinsikt. Det innebär att det i yogan finns tekniker för den som vill komma i kontakt med sig själv bortom masker och mönster.  Steg för steg genom regelbundet yogautövande finns möjligheten att öka din medvetenhet och närma dig den du verkligen är. Det blir på samma gång en väg till att finna din fulla potential som människa. Yoga kan alltså praktiseras för att skapa hälsa och balans i kropp, sinne och själ, samt för att utveckla varje enskild människas fulla potential. Yoga betyder "att länka samman". Det syftar på yogautövarens möjlighet att utveckla sitt personliga medvetande, så att det kan länkas samman på andra nivåer av medvetande.


Kundaliniyoga - medvetenhetens yoga

Yoga utövas idag i många olika former varav Kundaliniyoga är en. 


Kundaliniyoga är en effektiv och dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar, rörelsemönster, handpositioner, andningstekniker, fokuseringstekniker, mantran(ljud/vibrationer) och olika typer av meditationer. Alla de delar som traditionellt ingår i yoga återfinns i Kundaliniyoga.


Kundaliniyoga är ett enhetligt system som ger energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt som emotionellt. Den bidrar till att skapa balans mellan anspänning och avslappning, och formen passar för alla åldrar och fysiska förutsättningar.


Kundaliniyoga fungerar utmärkt som friskvård för dagens människa, eftersom den arbetar på hela organismen med goda och förutsägbara resultat även på kort tid. Den har med stor framgång används terapeutiskt mot en mängd olika besvär och sjukdomstillstånd t ex stress, högt blodtryck, ryggproblem, migrän, utmattningssyndrom, ätstörningar, fibromyalgi, beroenden och kognitiva problem.


Många av effekterna av Kundaliniyogans rika skatt av yogapass och meditationer finns vetenskapligt dokumenterade. Men det är bara du som kan avgöra vad dessa tekniker genom eget regelbundet utövande kan ge dig i termer av välbefinnande, transformation, balans och ökad medvetenhet. Det är dina egna upplevelser av yogan som för dig framåt, med din yogalärare som guide på vägen.


Här finner du mer info om aktuella klasser och sessioner.


Välkommen!